Romantikken kendetegn Litteratur

romantikken kendetegn
Source: https://images.slideplayer.dk/41/11406059/slides/slide_2.jpg


Den allerførste danske og egentlige børnebog hedder Børne Speigel og er skrevet af Niels Bredal, udgivet i Værket er kendetegn på rim i kendetegn såkaldte spejlgenre, hvilket skal forstås helt bogstaveligt — romantikken, oftest læredigte, skulle læseren spejle sig i og forsøge at efterleve og efterligne bedst muligt. De 28 sider er hovedsageligt belærende, romantikken angår alt fra moral, hygiejne, religion og bordskik, og selvom forfatteren henvender sig til et klart formuleret barne-du, så henvender han sig ligeså meget til barnets forældre og i nogen grad også lærere, da det er dem, der skal påtage sig ansvaret for, at børnene tager ved lære af bogen. På samme tidspunkt og helt op til omkring første halvdel af tallet var folkefortællinger meget populære blandt både børn og voksne, nok mere populære dai ki haku i hvert fald mere udbredte end fx Niels Bredals børnebog. Folkefortællingerne var dog ikke skrevet til et egentligt børnepublikum. Det er et afgørende kendetegn for Romantikken, at epokens ideer får betydning for hele samfundet. Hvor tidlige kulturelle strømninger – eksempelvis. Udgangspunktet for den danske romantik er den norsk-danske filosof og geolog, Heinrich Steffens' forelæsningsrække i om tysk idealisme. Generelt. Romantikken er en europæisk kulturstrømning der varede fra til Der blev i højere grad lagt vægt på litteratur, musik og billedkunst, hvor følelserne kom til udtryk. Romantikken er den herskende strømning i Europa i første del af tallet inden for både filosofi, litteratur og kunst. Som litteraturhistorisk periode i Danmark varer romantikken groft sagt fra (). Romantikken virker ved sin fremkomst ekstrem, fordi en ny verden betrædes - indefra. Opgøret med rationalismen medfører, at de irrationelle kræfter får råderum. Følelser er sådanne irrationelle kræfter, og det er dem, digteren giver udtryk for. slumretæppe strikket Kendetegn om Romantikken som litteraturhistorisk periode, samt om den samtid, som prægede billedet omkring -set ud fra et romantisk synspunkt. Romantikken ejer ikke rettighederne til billeder. This video is unavailable. The next video is starting stop.